• Benzoak Vet har nå kun 7 dagers tilbakeholdelsestid
  • Steril fisk - framtidens oppdrettsfisk
  • Les om vår forskning på bakteriofager.

ACD Pharma utvikler og selger legemidler og biologisk teknologi til havbruksnæringen. Selskapet har private eiere og er et datterselskap av Nordly Holding.

ACD Pharma ble stiftet i 1997. I 2013 flyttet selskapet inn i nye kontorlokaler i Stortingsgata 30 i Oslo. Det er fem ansatte i selskapet.

ACD Pharma er et FoU-selskap. Selskapet har som hovedmål å utvikle nye helsefremmende produkter for akvakulturnæringen. Dette skal gi våre kunder forbedret biologisk produksjon og økt fiskevelferd – og dermed økt fortjeneste.